да го направим!

MAXdent.

                

Максимална отговорност за здравето Ви...

Зъбен камък

Зъбният камък е минерализирана зъбна плака. Зъбната плака е меко аморфно отлагане по зъбните повърхности. Когато плаката е в малко количество в началото на образуването `си , тя е безцветна и невидима за окото. Зъбния камък рядко се среща при деца по- често при възрастни. Сам по себе си той не е патогенен, но неговата грапава повърхност е идеално място за ретенция на патогенни микроорганизми. Порьозната му структура го прави резервоар на токсични бактериални продукти, вредни за съседните венечни структури. Според локализацията си се дели на :

  • надвенечен (супрагингивален)
  • подвенечен (субгингивален)

Надвенечния зъбен камък се наблюдава по клиничната корона на зъбите, около венечния ръб. Цветът му е различен - от светложълт до тъмнокафяв. Има пряка връзка с минералният състав на слюнката. По-тъмен на цвят е при пушачите и когато е налице от по-дълго време. Той е с по-мека консистенция и по-лесно се почиства .Склонен е към бързо натрупван.

Подвенечния зъбен камък се открива трудно дори при клиничен преглед. Той е разположен дълбоко във венечния джоб, има серумен произход и почистването му е доста трудно. Тъмния му цвят може да прозира през тънкия венечен ръб. Редовното почистване на зъбния камък ( от стоматолог ) и недопускане натрупването на плака ( ефективно миене на зъбите ) е гаранция за здрави зъби, свеж дъх и чаровна усмивка.