.

Хигиена на устата

Хигиената на устата заема първостепенно място в комплекса от профилактични мероприятия, чиято основна цел е запазване на тъканите и органите в устната кухина. От чистите зъби лъха здраве и красота.

Те придават своеобразен чар на човека, на неговата усмивка. Зъбите подготвят храната за пълноценното `и усвояване от организма. Съхраняването им до дълбока старост е най-актуален проблем на устната профилактика. Основни елементи на устната профилактика са: хранителна и флуорна профилактика, хигиена на устата и активно лечение на стоматологичните заболявания в техния начален стадий. Задачите на хигиената на устата:

  • Отстраняване на зъбните отлагания /зъбен камък, зъбни налепи - хранителни, професионални и други/, тъй като те са причинни фактори на основните стоматологични заболявания;
  • Подобряване на структура та на твърдите зъбни тъкани, на устната лигавица и опорно-държащия тъканен комплекс, и устойчивостта им спрямо действието на външни вредни фактори;
  • Удовлетворяване на естетиката и психо-емоционалния тонус на човека.

Тези задачи се постигат чрез поддържане на висока индивидуална /лична/ и професионална /медико-стоматологична/ хигиена на устната кухина. От хигиенни мероприятия имат нужда всички органи и структури в устната кухина: твърдите зъбни тъкани /емайл, цимент/, устната лигавица и венците, както и естествената им среда /венечен секрет и слюнка/., език. Един от причинителите на увреди в устата е зъбната плака.. Изследвани са произходът, съставът, структурата, развитието и активността на зъбната плака и влиянието `и като болестотворен фактор на кариеса и заболяванията на парадонта.

Зъбната плака е налеп, който се образува върху повърхността на зъбите. Тя представлява меко образувание, съставено от микроорганизми и продукти на тяхната дейност. Плаката е плътно прикрепена към зъбните повърхности и не се отделя при изплакване на устата. Повърхностите, върху които се образува и задържа най-много плака, са и главните места за развитие на зъбен кариес. Честа причина за увреждане на тъканно -функционалния комплекс на устната кухина е зъбният камък. Отстраняването му е основен момент в професионалната устна хигиена. Високата хигиена на устната кухина, заедно с флуоризация и рационално хранене са основни насоки в профилактиката на зъбния кариес.

Ефективен и безвреден начин за отстраняване на зъбните наслоявания е механичното почистване с помощта на четка и паста. Най-разпространен начин за поддържане на лична хигиена на устната кухина е четкането. При него с помощта на хоризонтални, смесени хоризонтално-вертикални, кръгови и вертикални движения се почиства максимална част от зъбната повърхност.

Основното предназначение на четката е да отстранява ефикасно плаката, като има достъп до всички места в устата. Необходим е грижлив подбор на четката за зъби съобразно възрастта и състоянието на устната кухина. Зъбните четки са ръчни и електрически. Дръжката трябва да бъде под ъгъл спрямо четката, за да улеснява хигиенните процедури. Формата на работната повърхност на четката трябва да бъде такава, че да позволява почистването на всички повърхности на зъбните коронки и на междузъбните пространства. Доскоро у нас се предпочитаха четки от естествен косъм. Тези четки, обаче не са ефикасни за целите на устната хигиена. През последните години все повече се използват четки за зъби, изработени от изкуствени влакна със заоблен връх, които не дразнят меките тъкани в устната кухина, по-добре отстраняват зъбната плака и имат антисептично действие.

Най-трудно се почистват задните повърхности на зъбите и най-вече междузъбните пространства. За такава цел се използват клечки за зъби като важно спомагателно средство за почистване, изработени от пластмаса или дърво. За почистване на междузъбните пространства се употребяват и копринени конци /зъбен флос/ - навосъчени и ненавосъчени, но винаги след четкането.

Приложение имат жабуркането на устата и водни иригации /душове под налягане/. В случаи с увреждане на устната кухина от погрешно приети химични вещества /органични или неорганични киселини/ се препоръчват допълнителни промивки с 1 %-ов разтвор борова вода или 2-3 %-ов разтвор на сода бикарбонат. При увреждане от основи за неутрализиране се употребяват много слаби разтвори на киселини, плодова киселина и кислородна вода. За премахване на зъбните отлагания се употребяват пасти,прахове,разтвори /елексири/. Зъбните пасти биват няколко вида:

  • Хигиенно-профилактични пасти. Те не съдържат активно-действащи вещества и се употребяват за отстраняване на зъбната плака
  • Лечебно-профилактични пасти. Те съдържат биологично-активни вещества /антисептици, антибиотици, витамини, калциеви и амониеви соли, лечебни екстракти и други.

Като допълнително почистващо средство се употребяват и хигиенните дъвки, които се приемат много добре, особено от деца и млади хора. Дъвките съдържат антисептични вещества, флуориди, ензими, микроелементи, витамини, екстракти от лечебни растения.