.

За колеги

Кабинетът предлага:

  • Сътрудничество при хирургично лечение в лицево-челюстната област;
  • Консултативна помощ при сложни клинични случаи;
  • Извършва хирургичния панел при имплантно възстановяване на съзъбието;
  • Осигурява високо специализиран преглед с проф. Р. Угринов - ръководител клиника "Хирургия на Глава и Шия" на УМБАЛ "Св. Анна" - гр. София, ръководител катедра по "Орална и Лицево-челюстна Хирургия" на МУ София, Зам. Ректор на МУ София. Национален консултант по Лицево-челюстна Хирургия;