.

Кабинет

Кабинетът се намира в централната градска част на гр. Пловдив. В близост има паркинг и обществен транспорт. Кабинетът осигурява достъп на хора в неравностойно положение. Приоритет на лечение в кабинета са:

  • Лечение на болката и тригеминална невралгия;
  • Онкологични прегледи и проследяване на пациентите;
  • Високо специализирано хирургично лечение в лицево-челюстната област;
  • Широк анестезиологичен панел (осигурява участие на специалист-анестезиолог при лечението)