да го направим!

MAXdent.

                

Максимална отговорност за здравето Ви...

Анестезиология

  • различни техники на локално обезболяване – „Цитоджет“,
  • предлагаме участие на анестезиолог за по-високо качество на комфорт и спокойствие при денталното лечение