да го направим!

MAXdent.

                

Максимална отговорност за здравето Ви...

Лятно работно време

През летния период кабинетът ще работи в пълен капацитет с всички специалисти. Деца и пациенти с онкологично заболяване, както и болка в лицевата област ще бъдат преглеждани приоритетно.