да го направим!

MAXdent.

                

Максимална отговорност за здравето Ви...

Прилагане на регламент по обработване и защита на лични данни спрямо регламент GDPR 2016/679

АИПППДМ "МАХ дент" д-р Христамян, като администратор уведомява своите настоящи и потенциални пациенти, че е адаптирала дейността и политиките си по обработването и защитата на личните Ви идентификационни и чувствителни данни спрямо изискванията на регламента GDPR 2016/679, адаптираните законови разпоредби на Р. България, като член на ЕС и разпоредбите и препоръките на КЗЛД на Р. България.