.

д-р Мери Арман Христамян

Магистър по дентална медицина
преподавател в МУ - Пловдив

 

Член на:

Насоченост:

Естетични изграждания на съзъбието

Парадонтология - иванзивни нвхирургични апаратни методи на лечение, венечни филъри

Участия в:

  • Научен междукатедрен проект N01 2013 "Инфекции в Денталната практика. Оценка на риска и превенции" към МУ Пловдив,
  • Национална Конференция на младите учени "Асклепий"
  • Конференция на Българската Асоциация по Микробиология

Езици:

Английски, Немски, Руски, Арменски - говоримо.